Innovatief Bedrijfsnetwerk (IBN) Offshore energie

Samenwerken aan een sterke en innovatieve offshore energie waardeketen staat centraal in onze werking. U krijgt inhoudelijke ondersteuning op vlak van onderzoek & ontwikkeling in de groeisector offshore wind-, golfslag- en getijdenenergie.

WIE ZIJN WE?

De Innovatieve bedrijfsnetwerken (IBN) opgezet door Vlaio begin 2017 hebben tot doel een dynamiek op gang te brengen binnen een groep van ondernemingen actief in een specifiek domein of sector. Het IBN offshore energie is de cluster die zich richt tot de bedrijven die producten en/of diensten vermarkten in de offshore energiesector of hiertoe ambitie hebben. Zowel grote ondernemingen, kmo’s, startups als R&D-intensieve en innovatiebewuste organisaties kunnen deel uitmaken van deze cluster.

Sirris is coördinator van het initiatief en voert de werking uit in nauwe samenwerking met UGent, VUB en Agoria.

Innovatieve bedrijfsnetwerken

LEDEN

WAT DOEN WE?

Onze missie bestaat erin om voor onze leden het proces te faciliteren van een concreet idee tot een uitgewerkt projectplan.
“wij faciliteren namelijk het proces van bierkaart tot projectplan”

1
Ideation
Of idee-creatie
 • Wij volgen de markt- en technologische trends op, alsook de subsidieoproepen en bestaande subsidiekaders voor industrieel onderzoek & innovatie. We volgen dit lokaal op in Vlaanderen maar ook internationaal zoeken we naar opportuniteiten en aansluiting tot soortgelijke clusters. Vanuit onze werking delen we relevante kennis en inzichten, zowel vanuit ‘market pull’ als ‘technology push’, om ideeën van nieuwe producten of diensten te rijpen. Specifieke thematische workshops zullen hiertoe ook bijdragen en we proberen eveneens als match-maker op te treden tussen de leden.
2
Concept Evaluation
Ideeën worden geconcretiseerd in een conceptuele omschrijving van het potentiële project door
 • Verder te ‘scopen’
 • Een kleine studie te maken van de ‘state-of-the-art’ en de markt
 • Inzicht te verhogen in het business plan,
 • Mogelijke subsidiekanalen en mogelijke partners te identificeren.
 • Een snelle 'patent search' kan ook in deze fase opgenomen worden.
3
Proposal Planning
 • Het Innovatieve Bedrijfsnetwerk Offshore Energie voorziet een framework om dossiers in te dienen. We helpen daarna om het concept te vertalen in een concreet projectplan of actieplan en kunnen ondersteunen bij de verdediging ervan.

Meer weten? Download de pitch-presentatie van onze cluster en neem een kijkje wat er op het programma staat op onze activiteitenagenda.

Noot: in de projectuitvoering zelf is het IBN in principe niet betrokken tenzij via verderzetting van de projecten met één van de IBN partners Sirris (afdeling OWI-Lab) ; UGent ; VUB of Agoria ALS deze beschikken over de relevante en noodzakelijke kennis, expertise of infrastructuur.

HOE DOEN WE DIT?

We focussen ons op een aantal thema’s die relevant zijn voor de bedrijven actief in de clusterwerking. Binnen deze thema’s volgen we de markt- en technologieontwikkelingen op en informeren we onze leden over de lopende RD&I-calls op deze thema’s. Daarnaast ondersteunen we match-making tussen de leden onderling omtrent deze thema’s en zoeken we opportuniteiten om gemeenschappelijke uitdagingen en opportuniteiten aan te pakken (cluster acties). Ook buiten de landsgrenzen heen zoeken we naar samenwerkingen die nuttig zijn voor de cluster.

Daarnaast werken we ook specifieke bedrijfsonderwerpen uit die worden aangereikt door leden van wie de thema’s niet tot de voorgaande behoren.

Verder krijgt u als lid van het netwerk:

 • Gerichte ondersteuning door markt- en technologiekennis om uw ideeën te vertalen in concrete, innovatieve producten of diensten.
 • Inzicht in de lopende research, development & innovation-calls en u kunt deelnemen aan gerichte workshops die inzoomen op de huidige uitdagingen of trends. Deze workshops en vergaderingen vinden plaats in een gesloten groep die alleen toegankelijk is voor de clusterleden.
 • Gerichte informatie over een innovatiesamenwerking met andere bedrijven of relevante kennisinstellingen in Vlaanderen en Europa.
 • Inzicht in de relevante subsidiekaders om uw onderzoeken en innovatie te ondersteunen.
 • Toegang tot een industrieel en academisch netwerk van experts en relevante contacten uit de Belgische en Europese offshore energiesector.

Samen met u zetten we ideeën om in concrete innovatietrajecten!

WAAROM DOEN WE DIT?

 • Om verspreide kennis versneld te koppelen aan effectieve implementatie,
 • Marktgerichte R&D-investeringen worden ondersteund via demonstratie,
 • Nieuwe waardenketens worden gerealiseerd via het opzetten van geïntegreerde oplossingen,
 • Vlaamse content wordt vertegenwoordigd in internationale fora actief rond onderzoek, ontwikkeling en innovatie.

LID WORDEN?

Het IBN offshore energie is gestart begin 2017 en loopt in principe voor 3 jaar.

Lid worden kan volgens deze formules:

Leden stuurgroep worden gericht en intensief ondersteund en geïnformeerd, deze leden sturen het beleid en actieprioriteiten aan (lid worden van de stuurgroep kan op aanvraag).
Leden valorisatiegroep worden gericht ondersteund en geïnformeerd (€1200/jaar).
Startups (max 3j oud, max 10 FTE) kunnen op aanvraag aan een gereduceerd tarief lid worden van de valorisatiegroep.

Contactgegevens

Pieter Jan Jordaens – Sirris / OWI-Lab
(Cluster Manager - IBN Offshore Energie) pieterjan.jordaens@owi-lab.be
+32 491 34 53 82
www.owi-lab.be www.sirris.be

Sirris is coördinator van het IBN Offshore Energie. Naast deze clusterwerking ondersteunt Sirris via het OWI-Lab bedrijven bij specifieke research development & innovatie-thema’s. Het kan daarbij terugvallen op de unieke test-, demo- en meetinfrastructuur die is opgezet bij Sirris, alsook op een partnernetwerk en 140-tal multidisciplinaire ingenieurs en experts. Via de OWI-Lab website en Sirris Blog kunnen bedrijven op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de IBN Offshore Energie-cluster.

Contact us
Contact us to participate in this program